... que no ens toquin més, allò que no sona ...  
     
PÀGINA 1300
06 DE DESEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL