...  crec que hem de cercar la majoria absoluta de CIU ...
 ... ens hem de presentar davant d'aquesta Espanya que juga brut i davant Europa molt units per poder reivindicar el nostre dret a decidir ....
 
     
PÀGINA 1287
23 DE NOVEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL