... escena que vaig captar en els aiguamolls del Delta del Llobregat, en la zona Filipines de Viladecans ...  
     
PÀGINA 1281
17  DE NOVEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL