... feta aquest matí en el jardí de casa ...
... curiosa floració en renglera ...
 
     
PÀGINA 1273
07  DE NOVEMBRE  DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL