... una de les meves fotografies interessants o, si més no, curioses ...
 
     
PÀGINA 1260
25  D'OCTUBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL