... la presència del gavià argentat es fa notar ...
... n'hi ha prou en observar atentament aquest primer pla que vaig aconseguir fer a aquest exemplar ....
 
     
PÀGINA 1235
29  DE SETEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL