... que guapa és Catalunya ...
 
     
PÀGINA 1228
22  DE SETEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL