... l' inscripció d'aquesta porta és molt aclaridora ...
 
     
PÀGINA 1227
21  DE SETEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL