... fotografia que vaig aconseguir fer en els aiguamolls del Delta del Llobregat ...
... es tracta d'una de les persones que té cura dels cavalls que per allà pasturen ...
 
     
PÀGINA 1221
14  DE SETEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL