... se'm va posar tan bé i estava tant quiet que no vaig resistir-me gens en fer anar la meva màquina de ventar retrats ....
 
     
PÀGINA 1211
04  DE SETEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL