... amb paciència a vegades pots aconseguir fotografies com aquesta ...
... vaig estar molta estona esperant que s'hi poses bé ...
 
     
PÀGINA 1209
02  DE SETEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL