... a aquest exemplar de cotorra pit gris vaig aconseguir fotografiar-lo al mig de la Ciutat Condal...
... n'hi havia un grup de cinc o sis que no es van preocupar gens per la meva presència ...
... aquests ocells són el paradigma de les aus invasores que es es deixen sentir i es poden veure, en  gran quantitat, en els arbres de la ciutat ...
 
     
PÀGINA 1208
01  DE SETEMBRE DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL