... fotografia que vaig fer com a record de la meva darrera estança a Turquia ...
 
     
PÀGINA 1204
28  D'AGOST DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL