... panoràmica que vaig aconseguir fer en la meva darrera visita a León ...
 
     
PÀGINA 1199
23  D'AGOST DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL