... per a molts la religió els hi genera una vivència de pau ...
... aquesta fotografia que vol expressar metafòricament aquest tema, la vaig aconseguir fer a l'entrada d'un cementiri ...
 
     
PÀGINA 1197
21  D'AGOST DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL