... l'inquisidora mirada d'un milà reial ....
 
     
PÀGINA 1181
04  D'AGOST DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL