... la cacera fotogràfica d'un martinet blanc amb la seva vestimenta blanquíssima nupcial ...
 
     
PÀGINA 1177
31  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL