... en els moments migratoris és fàcil observar corriols petits bellugant-se pels fangars del aiguamolls del Delta de Llobregat ...
... el que no és freqüent es poder caçar-lo fotogràficament de tant a la vora ...
 
     
PÀGINA 1176
30  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL