... entre les aus també hi ha classes ...
... les pobres i les riques ...
... per exemple, aquesta polla blava no cal dir de quina classe és ...
... ja es veu que es banya en or ....
 
     
PÀGINA 1174
28  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL