... un dels rapinyaires que més em sedueix és l'aufrany ...
... espero que us agradi aquesta fotografia que vaig aconseguir fer a aquest exemplar ...
 
     
PÀGINA 1171
25  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL