... en els aiguamolls del Delta del Llobregat durant una temporada, en primavera, vam gaudir de la presència d'uns quants flamencs ...
... normalment es situaven lluny dels nostres amagatalls, massa lluny pels nostres equips fotogràfics...
... però un parell de vegades, algun exemplar despistat es va situar a pocs metres de nosaltres i ens va permetre fer-li alguna fotografia de primer pla ...
... com aquesta que vaig fer en el moment just, en que va treure el cap de dins l'aigua, on cercava aliment ...
 
     
PÀGINA 1169
23  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL