... abans d'ahir amb l'indispensable ajut del mestre fotògraf Miquel Rocher vaig anar a l'Urgell a caçar fotogràficament algun exemplar d'abellerol ...
... van ser dotze hores anat d'aquí cap allà i d'allà cap aquí ...
... tot un festival d'observar en aquest entorn voltors, tres milans reials, un aguilot, una guineu amb un conill caçat a la boca, mitja dotzena de perdius, molts conills, moltes cogullades i també uns quants abellerols ...
... d'entre els quals vaig aconseguir caçar-ne fotogràficament uns quants exemplars ...
 
     
PÀGINA 1166
18  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL