... fa molts dies que no em bellugo de casa ...
... per tant no tinc a la meva disposició fotografies fresques, acabades de fer ...
... per això, procurant no repetir-ne cap, us poso en aquí alguna que penso que no he publicat i que tinc guardada dins del meu congelador ...
... avui us he estriat aquest primer pla d'una femella de morell cap roig, una de les millors que he aconseguit fer a aquest tipus d'ànec en els aiguamolls del Delta del Llobregat ....
 
     
PÀGINA 1164
16  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL