... aquest any la presència continuada, durant un parell de mesos, de flamencs rosats en els aiguamolls del Delta de Llobregat, ha estat sens dubte una bona notícia pels fotògrafs naturalistes que en allà tot sovint ens trobem ...
 
     
PÀGINA 1163
13  DE JULIOL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL