... més paciència de la que hom gasta amagat, esperant que s'acosti alguna au, per aconseguir una bona fotografia, és la que hi ha de posar un bernat pescaire, esperant que algun peix despistat s'apropi al lloc on està situat per pescar-lo ....
... aquesta llarga espera és la que vaig intentar recollir amb la meva màquina de ventar retrats a l'hora de fer aquesta fotografia en els aiguamolls del Delta del Llobregat ....
 
     
PÀGINA 1152
30  DE JUNY DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL