... una altra fotografia que he aconseguit fer a aquest exemplar mascle de merla que cada matí es passeja pel jardí de casa ...
 
     
PÀGINA 1145
07
  DE JUNY DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL