... aquest any amb l'assumpte de les retallades pressupostàries no hem pogut veure en el Delta del Llobregat masses exemplars de corriols, degut a que s'han deixat créixer massa les herbes que allà s'hi troben i s'hi amaguen amb tota comoditat...
... no obstant, de tant en tant, n'he pogut observar algun, picotejant pels fangars lliure d'herbes que en comptats caos hi pots trobar  ...
 
     
PÀGINA 1139
22  DE MAIG DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL