... l'any passat no hi va haver abundància de papallones en el nostre entorn ...
... sembla que aquest any es repetirà l'història ...
... en el que va de primavera sols n'he pogut caçar fotogràficament un parell i les que he vist en les meves caminades han estat contades ....
 
     
PÀGINA 1126
09  DE MAIG DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL