... el passat dimarts vaig veure la darrera fredeluga que encara queda en els aiguamolls del Delta del Llobregat ...
... es bellugava solitàriament entre les poques aus que allà hi havia ...
 
     
PÀGINA 1103
13 D'ABRIL DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL