... femella d'ànec blanc que vaig poder caçar fotogràficament just en el moment d'aterrar ...
 
     
PÀGINA 1076
16 DE MARÇ DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL