... un dels ànecs que em cauen més simpàtics és el cullerot ...
... ahir vaig poder captar amb la meva màquina de ventar retrats, aquest exemplar de cullerot amb aquesta postura, ideal per a gaudir de la coloració de la que està dotat, especialment la de la de les ales...
 
     
PÀGINA 1063
03 DE MARÇ DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL