... no sé si havíeu vist mai a un teixidor ...
... en la meva darrera visita als aiguamolls del Delta del Llobregat, vaig poder caçar fotogràficament amb la meva màquina de ventar retrats aquest exemplar ...
... el teixidor també conegut a casa nostra amb el nom de mitjaire és un ocell de l'ordre dels passeriformes ...
... conegut científicament amb el nom de "Remiz pendulinus", és molt i molt petit, mesura de llargària sols onze centímetres....
... molt característic per la vena negra que sembla que li tapi els ulls ...
 
PÀGINA 1031
15 DE GENER DE 2.012
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL