... fotografia d'un exemplar de valona que vaig aconseguir fer just en el moment en que m'havia vist i es disposava a desaparèixer volant ...
... en les fotografies d'ocells, les dècimes de segon són or ....

PÀGINA 1003
16  DE DESEMBRE DE 2.011
   
 
 
FOTOGRAFIA ANTERIOR
PÀGINA PRINCIPAL